סיבוק - כיצד מוסיפים קליפארט? – Cbook סיבוק
הוספת קליפארט
גרסת אתר אונליין

לחצו על הסרטון להסבר
הוספת קליפארט
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר