סיבוק - כיצד מוסיפים קליפארט? -
הוספת קליפארט
גרסת אתר אונליין

לחצו על הסרטון להסבר
הוספת קליפארט
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר
דרג עמוד זה