סיבוק - כיצד מוסיפים מסגרת? – Cbook סיבוק
הוספת מסגרת
גרסת אתר אונליין

לחצו על הסרטון להסבר
הוספת מסגרת
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר