סיבוק - כיצד מוסיפים מסגרת? -
הוספת מסגרת
גרסת אתר אונליין

לחצו על הסרטון להסבר
הוספת מסגרת
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר
דרג עמוד זה