סיבוק - כיצד מבטלים פעולה אחרונה? -
ביטול פעולה אחרונה
גרסת אתר אונליין

לחצו על הסרטון להסבר
ביטול פעולה אחרונה
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר
דרג עמוד זה