סיבוק - כיצד מבטלים פעולה אחרונה? – Cbook סיבוק
ביטול פעולה אחרונה
גרסת אתר אונליין

ביטול פעולה אחרונה
גרסת תכנה מותקנת במחשב

לחצו על הסרטון להסבר