שדרוגים אלבום תמונות דיגיטלי – Cbook סיבוק

חבילת פלטיניום

  • דפי הפנים מודפסים על נייר עבה (החל מ170 גרם)
  • פתיחה מלאה לדפי הפנים (חיבור מתמשך בחיבור שבין העמודים)
  • ציפוי למינציה מבריקה / מט לדפי הפנים
פלטיניום מבריק פלטיניום מט מספר עמודים

 

₪ 100 ₪ 120 20
₪ 108 ₪ 128 28
₪ 116 ₪ 136 36
₪ 124 ₪ 144 44
₪ 132 ₪ 152 52
₪ 140 ₪ 160 60
₪ 148 ₪ 168 68
₪ 156 ₪ 176 76
₪ 164 ₪ 184 84
₪ 172 ₪ 192 92
₪ 180 ₪ 200 100
₪ 188 ₪ 208 108
₪ 196 ₪ 216 116
₪ 204 ₪ 224 124
₪ 212 ₪ 232 132
₪ 220 ₪ 240 140
₪ 250 160

 

*המחיר הינו תוספת למחיר הבסיסי של האלבום

*למינציה מט עלולה לגרום לגוון הצבע להיות כהה


 

ציפוי דפי הפנים: (מבריקה / מט) / נייר עבה 250 גר'

למינציה מבריקה נייר עבה 250 גרם למינציה מט מספר עמודים

 

 

₪ 50 ₪ 15 ₪ 65 20
₪ 53 ₪ 17 ₪ 69 28
₪ 56 ₪ 19 ₪ 72 36
₪ 59 ₪ 21 ₪ 76 44
₪ 61 ₪ 23 ₪ 80 52
₪ 64 ₪ 25 ₪ 84 60
₪ 67 ₪ 27 ₪ 87 68
₪ 70 ₪ 29 ₪ 91 76
₪ 73 ₪ 31 ₪ 95 84
₪ 76 ₪ 33 ₪ 98 92
₪ 79 ₪ 35 ₪ 102 100
₪ 81 —————– ₪ 106 108
₪ 84 —————– ₪ 110 116
₪ 87 —————– ₪ 113 124
₪ 90 —————– ₪ 117 132
₪ 93 —————– ₪ 121 140
₪ 96 —————– ₪ 124 148
₪ 100 —————– ₪ 130 160

*המחיר הינו תוספת למחיר הבסיסי של האלבום